Maria Dagmara
Dusza duchowo doświadczająca, masażystka, malarka

Przebudzenie do Miłości otwiera Serca i portale na Wszechświat Boskiego Stworzenia.

Prowadzenie do daru, który otwiera przestrzenie ukryte w każdym z nas to droga do Istoty Miłości, jako Energii Stworzenia. Udostępniła mi ona w badaniu doświadczenia, których efektem są - czucie, widzenie, słyszenie i odbieranie przez czucie przestrzeni widzialnych poza światem 3D. Jesteśmy do tego wszyscy przygotowywani i w tym kierunku prowadzeni. Dzielę się tym, czego doświadczam i czego dotykam.