Ania i Yaela, Nova Vision
Poszerzanie świadomości poprzez widzenie bez użycia oczu (SOA)

Stowarzyszenie Nova vision z Austrii. Drogą serca Yaeli i Ani jest pomoc dzieciom i młodzieży w aktywowaniu ich pełnego potencjału poprzez udział w naszym projekcie "Widzenie bez użycia oczu (SOA).

W tym procesie bierze udział cała rodzina. Dzieci stają się bardziej pewne siebie, kreatywne, uczą się słuchać swojej intuicji, są skoncentrowane i rozwijają swój geniusz.
Ania i Yaela pracują również z dziećmi o szczególnej wrażliwości (ADHD, autyzm itp) i osiągają doskonałe wyniki.