Magdalena i Sebastian Barzyk
Terapeuta przyszłości i praca z własnym umysłem

Magdalena Barzyk: Terapeuta przyszłości.

Terapeuta przyszłości to nauczyciel, który pokazuje jakie są możliwości każdego człowieka do samouzdrawiania.

Holistyczne czyli całościowe samoleczenie, jak pozwalać Bogu by czynił cuda uzdrowienia w Tobie i przez Ciebie, jak uzdrowić swój stosunek do zdrowia i uzdrawiania.

Diagnoza przyczyn choroby i likwidowanie ich jako droga do pozbycia się jej nawrotów. Choroba i jej przyczyny mentalne (myślowe, wyobrażeniowe) wynikające z nastawienia do siebie i świata.

Sebastian Barzyk: Jak pracować z własnym umysłem?

Aby zacząć doskonalić swój umysł powinniśmy zdać sobie sprawę z tego jak funkcjonuje człowiek i jego umysł z jego poziomami świadomości.

W tym temacie przedstawiony zostanie system wiedzy psychologicznej, która uwzględnia aspekt boski naszego umysłu, a czego nauka nie uwzględnia.

Trzeba sobie uzmysłowić, że człowiek bez aspektu boskiego nie istnieje. Psychopata tak, ale nie człowiek.

Omówione zostaną  3 poziomy świadomości człowieka: świadomość, podświadomość, nadświadomość i jak się z nimi kontaktować, pracować z nimi.

Magdalena oraz Sebastian będą oferować będą także odpłatne zabiegi.