Natasza Leśniak
Ewolucja świadomości - Aktywacja swojej najwyższej wibracji - Przywoływanie Wyższej Świadomości

Aktywacji Wyższego JA ( w autorskiej odsłonie Nataszy: Ceremonii Przywoływania Duszy) czyli o wpuszczaniu strumienia naszej Wyższej Świadomości do naszej obecnej tożsamości.

Czy to nie wspaniałe, że wybraliśmy aby inkarnować się na tej planecie w momencie niezwykłej transformacji, ewolucji gatunku ludzkiego? To prawda, że wiele z procesów, które towarzyszą tej zmianie nie jest łatwych, a wyjście z dualistycznego postrzegania świata (cierpienia) wydaje się niemożliwe. To jednak nieprawda. JEST MOŻLIWE. 

Świadome życie  wypełnione naszymi potencjałami i ich manifestacjami w rzeczywistości JEST MOŻLIWE. I Ci z nas którzy wybrali ścieżkę transformacji zmierzają dokładnie w tym kierunku. Prowadzą tam z pewnością różne drogi, ale jest jedna, która zmierza bezpośrednio do poszerzenia naszej świadomości i odpamiętania naszej boskiej cząstki. Ta ścieżka to AKTYWACJA WYŻSZEJ ŚWIADOMOŚCI czyli BEZPOŚREDNIE połączenie się z WYŻSZYM JA (DUSZĄ). 

Podczas prelekcji Natasza postara się przybliżyć czym jest ta niezwykła ścieżka i w jaki sposób prowadzi nas do poszerzenia (otwierania) serca i świadomości. W jaki sposób prowadzi Nas do Siebie. Opowie również o ewolucji gatunku ludzkiego; właśnie z perspektywy połączenia się z naszą Wyższą Świadomością i jak ten proces obecnie wygląda na Ziemi.