Rafał Stachyra
Żywe siedliska / Niedziela

Głównym celem referatu jest zaprezentowanie naturalnej korzystnej dla człowieka przestrzeni do zamieszkania z uwzględnieniem potrzeb wiosek ekologicznych, gospodarstw i tym podobne.

🌳  Pierwszym etapem było zbadanie świadomości ekologicznej Polaków na podstawie opracowanej ankiety, którą przeprowadzono za pośrednictwem formularza google.

🗺  Drugim etapem było wykonanie mapy waloryzacji ekologicznej Polski pod kątem optymalnej lokalizacji wiosek ekologicznych, czy ogólniej miejsca zamieszkania. W pracy zostały wykorzystane mapy pobrane z geoportali WMS, BDOO, BDOT oraz dane pozyskane samodzielnie.

🌸  Podczas badań terenowych (12.09.2021-08.08.2022) autor odwiedził 175 miejsc (w tym 22 dwukrotnie) na terenie Polski (trzeci etap). Selekcja miejsc do odwiedzenia odbyła się na podstawie informacji znalezionych przez badacza w przestrzeni realnej oraz wirtualnej. Sporządzone zostały liczne notatki oraz zdjęcia badanych obszarów. Dokumentacja zdjęciowa składa się z ponad 15 000 zdjęć.

➕Przeprowadzone zostały szczegóły badania statystyczne oraz matematyczne mające na celu wyliczenie optymalnych proporcji miejsca zamieszkania. 


🏡Efektem jest dokonanie wyliczeń przedstawiających optymalne zapotrzebowanie człowieka.