Warsztaty tańca intuicyjnego Kobiet Mocy w Spódnicach Mocy
Isabella Weiner

O warsztacie 

Taniec intuicyjny Kobiet Mocy w wibracjach piękna i kobiecości, w intencji jedności kobiecej i męskiej energii w nas. Tańczony w Spódnicach Mocy przy wsparciu Energii Matki Ziemi oraz Kodów Światła. 

Taniec intuicyjny poprzedzi rozmowa na temat znaczenia wibracji piękna i kolorów. Jak się przekłada na nasz ubiór i życie oraz czym jest spódnica/suknia dla kobiety. Istota harmonii energii kobiecej i męskiej w nas.


O prowadzącym

Isabella Weiner o sobie:

Od paru lat  tworzę Spódnice Mocy z intencją aktywowania i wspierania w kobietach piękna, kobiecości i ich świadomej MOCY Światła. Obecnie również poprzez taniec/ruch uruchamiam przepływ przez swoje ciało źródłowych Kodów Światła oraz Języków Światła w połączeniu z przepływem Praenergii Ziemi, która łączy się w Jedno i zakotwicza w Polu Ziemi - zapisując w materii, istotach, ludziach. A to wszystko w portalu Światła Energii Chrystusowej.

Facebook: Spódnice Mocy - Isabella Weiner