Ewa Król
Menu Matki Ziemi

Ewa od lat pasjonuje się dzikorosnącymi roślinami jadalnymi, które są wokół nas.

Rośliny przyrządzone bezpośrednio po zerwaniu, przekazują nam energię słońca, ziemi, kosmosu i wody. Na Restiwalu odbędzie prezentacja zdjęć około 40 roślin jadalnych, które na pewno znamy z widzenia i degustacji tych roślin.